mijn Triskel

Edwin Vanmontfort


Momenteel ben ik nog in mijn ovatengraad. Dat is de tweede graad in de druïdenopleiding van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden, afgekort OBOD.
 
Nadat ik eind 2015 de afrondingsopdrachten had beëindigd, vroeg mijn tutor Sally naar mijn ovate review, dat een terugblik is op de lessen, gwersu in het Welsh, van de ovatengraad.
 
Eerst snapte ik niet goed wat ze bedoelde met een ovate review. Toen ben ik de laatste gwers maar eens gaan lezen. Hier stond inderdaad duidelijk in beschreven dat naast het maken van de afrondingsopdrachten, ook een terugblik moest geschreven worden waar alle onderwerpen die behandeld zijn tijdens de graad van ovaten, de revue passeren.
 
Omdat de afrondingsopdrachten best wel wat tijd hadden gekost om deze te creëren, was ik helemaal vergeten dat ik ook nog een review moest maken.
En ik had in het begin van de graad begrepen dat ik alleen die onderwerpen, die me interesseren en die ik vanuit mijn innerlijke wil doen, moest beschreven. Maar bij het naderen van het einde blijkt nu dat ik over alle onderwerpen iets moet vertellen en wat ik er van vind.
De aantekeningen die ik destijds wel gemaakt had en met potlood had opgeschreven waren te weinig om bij die lijst van onderwerpen een duidelijk en compleet review te maken.

Ik besloot om alle 38 gwersu opnieuw te lezen en om nieuwe aantekeningen te maken. Ik zag het niet als opnieuw beginnen. Ik zag het meer als een tweede laag aanbrengen bovenop de interessante en boeiende eerste laag die de gwersu in de ovatengraad behandelen.
 
Ik ben nu bij gwers 19, dus op de helft. Van de lijst van 12 onderwerpen heb ik er 6 gedaan, dus ook op de helft. Dus ik ben voorlopig nog even bezig met het aanbrengen en verdiepen van de tweede laag van de tweede graad der druïden, de ovatengraad.
 
Ik zie mijzelf niet louter als een Keltische druïde. Ik zie mijzelf meer als een universele druïde die van verschillende spirituele stromingen iets oppikt van technieken, oefeningen in meditatie, gebed, genezing, visualisatie en kracht.
Wat waardevol en goed is, niet alleen voor jezelf of je groep, je land, je traditie, je overtuiging, maar voor ieder waardevol en goed is.
Of het nu Keltisch, Christelijk, Boeddhistisch, Sjamanistisch of Tantrisch is, het maakt in wezen niets uit als het maar voor iedere bewoner van Moeder Aarde is, want per slot van rekening zijn we allen kinderen van een Moeder Aarde; waardevol en goed voor ieder, kind, man, vrouw, jong of oud.
 
Zo wil ik universele druïde zijn niet alleen voor mezelf, mijn groep, mijn land, mijn traditie, mijn overtuiging, maar voor ieder wil ik als universele druïde waardevol en goed zijn voor ieder, kind, man, vrouw, jong of oud.
Los van welke spirituele stroming dan ook, geef ik vrede, kracht en inspiratie aan ieder kind, man, vrouw, jong of oud.
 
Edwin Vanmontfort,  universele druïde, januari 2018
 
☮    ☯    ♡
Vrede, genezing en liefde
is er altijd voor al het leven
op onze hele wereld van
Moeder Aarde en Vader Lucht of Kosmos
daarom noem ik mezelf
een universele druïde
van liefde, genezing en vrede,
mijn vriend.
♡     ☯     ☮