mijn Triskel
mijn boeken mijn geebden mijn verhalen mijn schilderijtjes

Mijn verhalen en gedichten


Ik snap jou niet

Ik snap jou niet! Ik snap het niet!

 
Waarom dood jij in Christchurch Nieuw Zeeland onschuldige mensen
die in volle overgave hun vredig geloof belijden?
 
Wat verblindt jou, in god zijn naam, in welke mist ben jij in hemelsnaam terecht gekomen
dat jij zo bent afgegleden van het pad, van het doel dat een mens heeft en geeft.
Een terrorist hoort een mens niet te worden en niet te zijn. De mens is hier op aarde niet om zijn of haar medemens te terroriseren en te doden, neen natuurlijk niet, dwaas!
De mens is hier op Moeder Aarde om allereerst naar zijn of haar hart te luisteren en
als je luistert naar je eigen hart, dan weet jij ook dat elk mens er toedoet en
dat je dienstbaar bent voor de ander, je naaste, met hulp, begrip, liefde en compassie en
dat elk mens, man of vrouw, allen kinderen zijn van 1 Moeder godin Aarde,
want alle medemensen waar ze ook wonen of vandaan komen alle volkeren,
op alle continenten, zijn een volk van ons Moedertje Aarde die je helpt en troost.
 
Als ik op de wereldbol kijk, op de kast, op de stereo-installatie, Down Under
een beetje naar onder en rechts naar Aotearoa het land van de Maori’s,
voel ik het verdriet, de machteloosheid en de woede in ieder van jullie.
 
Laten wij nu allen een volk zijn als een symbolische kerk, tempel, moskee, synagoge of
een ander gebedshuis of gebedsplaats gewijd aan het Hogere van Christus, Shiva, Mohammed, Mozes of de Moederlijke Natuur waar we uit voortkomen en op leven,
dat we nu allen jullie medeleven en troost geven aan alle medemensen die het leven lieten en ieder slachtoffer van die dwaze daad van terreur, geweld en moord, jij beseft gewoon niet dat jij ieder mens op deze Aarde, in deze wereld diep in ons hart getroffen hebt dat ons hart pijn doet, de verschrikkelijke moorden die je hebt gepleegd waarvoor, waarom met tranen heb jij ons allen diep onmetelijk verdriet gegeven.
 
Door jouw onmenselijke gruweldaad breng jij andere mensen op idee waar ook ter wereld
zoals begin deze week hierbij ons in Utrecht toen 3 onschuldige medemensen werden gedood door een dwaze daad van geweld, moord en terreur.
 
Als je goed naar jouw eigen hart geluisterd had, dan had Liefde, verbondenheid en saamhorigheid gezaaid in plaats van moord, terreur en geweld.
 
Ik snap jou gewoon niet! Ik snap het gewoon niet!
 
Waarom doodde jij in Christchurch Nieuw Zeeland onschuldige mensen
die in volle overgave naar hun hart luisteren om vredig hun geloof te belijden?

Edwin Vanmontfort