mijn Triskel
mijn boeken mijn geebden mijn verhalen mijn schilderijtjes

Mijn verhalen en gedichten


Mist en helderheid der geest

Mist is een natuurfenomeen en kan om je heen zijn als een witte doorzichtige sprei

als je s´ nachts te slapen ligt, kan de maan een mystiek zacht licht afgeven
waardoor alles eventjes een is en alles stil lijkt te staan.
 
In de ochtend als de mist alles in de natuur omheult met een sfeer van stille mysterieusheid kan een tak van een boom op een arm of been lijken van een mens, dier of mythisch wezen, een boom kan in de winter al snel gaan lijken op een uitvergroot wezen met gigantisch veel armen, in de ochtenddauw kunnen dikke draden en cirkels van nevel de zon beletten om te kunnen schijnen.
 
Er kunnen ook dagen zijn dat een halve of hele streek of land bedekt blijven met een dikke witgrijze deken van in de morgenuren tot in de avonduren en dat de zon die dag kansloos is en een etmaal maar moet wachten om de volgende dag maar weer opnieuw te gaan schijnen en stralen.
 
Mist kan ook een gemoedstoestand zijn van de mens zoals jij en ik.
 
Een dikke deken of draden of cirkels van grijs witte dauw kunnen zo je gedachten hypnotiserend meenemen naar een realiteit waar fantasie en werkelijkheid
door, in en/of naast elkaar lopen of dat je je eigen fantasiebeelden de vrije loop laat gaan en zo creëer je misschien wel, zonder dat jezelf het in de gaten hebt, een totaal nieuwe surrealistische werkelijkheid zoals Tolkien destijds deed bij zijn grote verhalen-maak-kunst van Hobbit en In de ban van de ring.
 
In deze Tolkien´s epische verhalen waar hij uit zijn kennis en voorliefde voor de Noorse, Germaanse, Welsh, oud-Engelse en Keltische mythologieën vermengde met zijn onuitwisbare beelden op zijn netvlies en gegraveerd in zijn geest de ervaringen, getuigenissen en herinneringen uit de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog, in 14/18 in of uit de loopgraven aan den levende lijve heeft hij gezien, gevoeld, gebibberd, gerateld, geschreeuwd van onuitstaanbare angst de waanzin diep, diep in de ogen heeft gezien waar het Kwaad, het menselijke Kwaad tot in staat was en nu nog steeds is,
kijk maar naar Syrië waar een man leiding lijkt te geven aan een grote waanzin der waanzinnen om zijn eigen gehele volk uit te moorden, wijlen Tolkien, levende ik en  miljoenen, ontelbare andere mensen blijven zich afvragen hoezo, waarom, waarvoor? ? ?
 
Stop deze waanzin der grootste waanzinnige onnodigheid en
geef allen terug vrede, leven, geluk en rust.
 
Daarom kan een alomvattende mist op kleine persoonlijke schaal ook jou verheulen, benevelen, verblinden en verwarren in je hoofd, wacht dan tot de sluier der nevelen
om je heen is opgetrokken en verdwenen, open gemaakt door miljoenen zonnestralen en als de lucht is opgeklaard zal de zon jou van alle kanten beschijnen en zal diezelfde zon
jou steeds stralen geven in je hart van vreugde, liefde en inspiratie dat ons weer terug helderheid der geest geeft en met een open blik terug naar onszelf kunnen kijken,
wie we nu werkelijk zijn, niet alleen de buitenkant telt jouw innerlijke mens telt
dubbel en dwars mee.
 
Net zoals bomen een verbonden leven hebben met elkaar in Moeder godin natuur en het leven delen met mekaar verborgen, onzichtbaar en ondergronds voor ons menselijke oog, zo zijn wij mensen ook verbonden met elkaar in Moeder godin natuur en delen we het leven ook met mekaar vaak verborgen, onzichtbaar en bovengronds zonder dat je het weet, ben je meer verbonden met de andere(n), je naaste(n) dan je weet en beseft.
 
De mens en alle bezielde wezens en materie, trouwens, zijn op een verborgen, onzichtbare wijze verbonden met elkaar en delen we al onze ervaringen des levens ook met mekaar
vaak verborgen, onzichtbaar zonder dat je het weet, ben je meer verbonden met de andere(n), je naaste(n) dan je weet en beseft.
 
Vandaar dat je gelijkgestemde(n) vindt doordat onze geest onze gezamenlijke bindende factor is door middel van een collectieve bewustzijn is vreugde of verdriet, liefde of haat, inspiratie of doemdenken voelbaar bij de ene, bij de andere, bij iedere mens. Elke subtiele manier, detail, klank van verbondenheid of verscheurdheid is altijd universeel te voelen.
 
Dat daarom 2019 een jaar mag zijn dat elk mens de mist als een gemoedstoestand in haar of zijn hoofd laat optrekken en verdwijnen door zelf de sluier der nevelen op te tillen door middel van je eigen helderheid der geest, de lucht te laten opklaren, open gemaakt door jezelf als een zon waardoor miljoenen zonnestralen vanuit jezelf alle kanten op schijnen en steeds stralen geven naar ieders hart vol van vreugde, liefde en inspiratie.
 
Laten we vieren dat helderheid der geest weer terug is, hoera, hoera!
 
En dat we met een open blik terug naar onszelf kunnen kijken, wie we nu werkelijk zijn,
niet alleen de buitenkant telt jouw innerlijke mens telt dubbel en dwars mee.
 
En dat ons geluk in het leven in 2019 zich mag vergroten en steeds puurder mag worden.  
 
Mist en helderheid der geest
december 2018

Edwin Vanmontfort