mijn Triskel

Mijn blog


Mijn Energie Zon en Genezingsceremonie

afbeelding levensenergie
Ik sluit mijn ogen en
voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra, mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
 
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, mijn gezicht, mijn armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
 
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
 
Met mijn duim en wijsvinger op elkaar,
ik zeg: O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
mag ik jou vragen voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn energie, zon en genezingsceremonie.
 
En ik zeg het Licht Lichaam dankgebed op:
Licht is liefde, liefde is licht.
Energie is liefde en liefde is energie
voor alles in ons goddelijk bestaan,
tot duizend maal dank
licht, liefde en energie,
dank je.
 
Dan zeg ik het Druïdengebed op:
Schenk, O (Onze Goddelijke
van moederlijke aardse kracht en
van vaderlijke kosmische kracht) uw Bescherming,
en door Bescherming, Kracht,
en door Kracht, Begrip
en door Begrip, Kennis,
en door Kennis, Kennis van Rechtvaardigheid,
en door Kennis van Rechtvaardigheid, Liefde ervoor,
en door Liefde ervoor, Liefde voor alle levende wezens,
en door de Liefde voor alle levende wezens; de liefde voor (Onze Goddelijke
als vrouwelijk en mannelijk) en alle goedheid,
dank je.
 
Nu visualiseer ik, nog altijd met mijn ogen dicht, dat ik in mijn heilige grove ben,
een ruimte van rust en vrede,
een echte open plek in het bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
op deze gevisualiseerde plek
trek ik een cirkel van wit geel licht en genezing
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen en
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie.
 
Dan visualiseer ik, voor mijn geestesoog met mijn ogen dicht,
dat in mijn heilige genezingsgrove ben,
een ruimte van licht en genezing,
een echte bijzondere plek aan het begin van het Bunderbos
niet zover van mijn woonplek in Bunde,
op deze gevisualiseerde plek
voel ik het water onder me stromen rechtstreeks vanuit een bron.
Het water geeft me puurheid, heelheid en genezing.
De wind waait al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen weg.
De bomen geven me nieuw leven, kracht, energie, heelheid, puurheid, vreugde, vriendschap, liefde en geluk.
 
Alles wat in mijn lichaam kracht, energie en genezing nodig heeft, gaat visualiserend uit mijn
lichaam zo in het water en zo in de grond, doe dit 3 maal.
Dan komt alles terug uit de grond en uit het water zo in de kosmos naar de maan, de sterren en zon en zo als nieuw in mijn lichaam, doe dit ook 3 maal.
 
Vervolgens laat ik de kleuren donkerblauw, donkergeel, donkergroen, donkerrood en wit over mijn lichaam van boven mijn kruin tot aan mijn tenen en terug naar boven.
Dan laat ik de kleuren lichter worden donkerblauw wordt lichtblauw, donkergeel wordt lichtgeel, donkergroen wordt lichtgroen, donkerrood wordt lichtrood en wit
Als laatste laat ik de kleuren nog lichter worden lichtblauw wordt wit, lichtgeel wordt wit, lichtgroen wordt wit, lichtrood wordt wit, tot alles opgenomen is van kop tot teen
in het intense en pure wit.
 
Nu houd ik mijn ogen nog altijd dicht en
visualiseer dat ik opstijg
tot in de blauwe ijle lucht zonder een wolkje.
 
In de verte zie ik de zon als een bol van licht en energie
met mijn geestesoog kan ik zien
in dit volle licht van genezing en gezondheid
zonder mijn mensesoog te verblinden,
omdat ik ook een lichtwezen bent en
ieder zo’n wezen van puur licht is net zoals de zon.
 
Nu kan ik de zon dichterbij laten komen
en visualiseer ik de zon die schijnt bij mijn voorhoofdchakra,
iets boven mijn neus, naar binnen laat gaan.
 
En laat 3 maal dit pure licht van genezing en gezondheid
over mijn gehele lichaam van voren omlaag gaan van mijn ogen, gezicht, keel,
over mijn borst, buik, navel, schaamstreek, bovenbenen en onderbenen
tot aan mijn tenen en
terug laat gaan van achter naar boven langs mijn hielen, kuiten, knieholte
en bovenbenen, mijn billen, stuit via mijn ruggengraat,
nek en achterhoofd tot bij mijn kruin.
 
Nu ben ik zelf de zon als bron des levens van genezing en gezondheid
vol van het licht van puurheid, energie en kracht.
 
Ik ben de zon en kan daarom niet verbranden door mijn eigen hitte.
Want de zon ben ik samen met duizenden lichtwezens en zonnestralen.
 
Als ik voel nu is het genoeg, draai ik me om
en ga ik samen met die duizenden lichtwezens en zonnestralen
terug naar de aarde die daar voor me ligt in de volle blauwe ijle lucht
met of zonder wolken.
 
En nu zeg ik met een glimlach op mijn smoes, het zonnedankgebed.
 
Ik ben een straal, een kanaal van het licht,
van het leven en van de liefde van de zon.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.
 
Als laatste komen mijn eigen symbolen waar ik dagelijks mee werk
over mij heen als universele levensenergie
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
 
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer genezing en
meer licht en
meer leven.
 
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
 
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer, meer genezing en
meer, meer licht en
meer, meer leven.
 
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
 
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer, meer, meer genezing en
meer, meer, meer licht en
meer, meer, meer leven.
 
Ik ben een kind van Moeder Aarde vol van kracht, genezing en licht
en ik ben een kind van Vader Kosmos vol kracht, genezing en licht.
 
Ik ben een kind van kracht, genezing en licht van Moeder Aarde
en ik ben een kind van kracht, genezing en licht van Vader Kosmos.
 
Ik ben een kind van Moeder Aarde vol van kracht, genezing en licht
en ik ben een kind van Vader Kosmos vol kracht, genezing en licht.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.
 
Nu ben ik terug in mijn heilige genezingsgrove,
die ruimte van licht en genezing,
die echte bijzondere plek aan het begin van het Bunderbos
niet zover van mijn woonplek in Bunde,
op deze gevisualiseerde plek dank ik
het water dat mij puurheid, heelheid en genezing gegeven heeft.
En ik dank de wind die al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen
heeft laten wegwaaien.
En ik dank de bomen die mij nieuw leven, kracht, energie, heelheid,
puurheid, vreugde, vriendschap, liefde en geluk gegeven hebben.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.
 
Nu ga ik vervolgens terug naar mijn heilige grove
langs het Mariabeeld, als symbool voor Moeder Aarde,
in hetzelfde bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
visualiseer ik opnieuw, nog altijd met mijn ogen dicht,
die ruimte van rust en vrede,
die echte open plek in het bos,
op deze gevisualiseerde plek
hef ik de cirkel van wit geel licht en genezing op
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden en
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte.
 
Als dank zeg ik het gebed Onze Goddelijke op:
Onze Goddelijke,
die in de kosmos is,
Jouw naam worden gedragen in ons hart van licht;
Jouw kosmos der liefde zal er zijn;
Jouw liefde op aarde
is zoals in de kosmos.
Geef ons nu ons dagelijks innerlijke kracht.
En vergeef ons onze tekortkomingen
zoals ook wij de anderen hun tekortkomingen vergeven.
En leid ons niet af van het pad der waarheid die liefde is,
maar verlos ons van het donkere in onszelf
door te leven met de schaduw van onszelf.
Want van jou is de kosmos der liefde
en de kracht
en de waarheid
in eeuwigheid.
Amen.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.
 
En als dank zeg ik het druïdengebed van Vrede op:
Mag ik vrede vinden diep in het kalme centrum van mijn wezen.
Mag ik vrede delen geruisloos in de vrede van de grove.
Mag ik vrede uitstralen naar de uitgestrektere kring van de mensheid.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.
 
Ik voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra,
mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
 
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
 
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
 
Ik open mijn ogen terug en laat mijn duim en wijsvinger ook los van elkaar
beide met een innerlijk dankbaar gevoel,
dank ik: O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn energie, zon en genezingsceremonie.
 
Dank je.
Dank je.
Dank je.

Edwin Vanmontfort, 01-10-2015